Σύνθετη Αναζήτηση

Επιλέξτε τη συλλογή που θέλετε να αναζητήσετε Tooltip
Εισάγετε λέξεις κλειδιά στα Ελληνικά ή Αγγλικά - ο συνδυασμός ctrl-enter επεκτείνει το πεδίο στο οποίο βρίσκεστε

Η αναζήτηση στη συλλογή ελληνικών καταθέσεων θα πρέπει να γίνεται και με την χρήση ελληνικών όρων σε όλους τους δυνατούς συναδυασμούς

Εισάγετε λέξεις-κλειδιά
ρετινοειδη Tooltip
ρετινοειδη Tooltip
Εισάγετε αριθμούς με ή χωρίς κωδικό χώρας
CY1110285 Tooltip
CY20101100060T Tooltip
EP20020758661 Tooltip
Εισάγετε μια ή περισσότερες ημερομηνίες ή εύρος ημερομηνιών
2015-01-14 Tooltip
Εισάγετε το όνομα ή τα ονόματα φυσικού(ών)/νομικού(ών)προσώπου(ων)
dionysios Tooltip
drainas Tooltip
Εισάγετε ένα ή περισσότερα σύμβολα ταξινόμησης
A61K47/48076 Tooltip
A61K47/48 Tooltip